hpp-kunino.website.bg» Въведение

Въведение

Проектът ВЕЦ Кунино е разположен на река Искър в близост до село Кунино, община Ромнан. Намира се на около 110 километра североизточно от град София. Проектът е с 4.41 MW инсталирана мощност, а проектната компания е „Кунино Енерджи“ АД. Река Искър е най-голямата вътрешна река в България, а местоположението на проекта се намира на 5 километра от мястото на вливане на нейния основен приток – Малък Искър.