hpp-kunino.website.bg» За нас

За нас

„Кунино Енерджи“ АД е проектна компания в областта на хидроенергетиката. „Кунино Енерджи“ АД разработи, построи и оперира ВЕЦ “Кунино“. ВЕЦ „Кунино“ е водно-електрическа централа, разположена по течението на р. Искър в близост до с. Кунино, Община Роман. ВЕЦ “Кунино“ е в експлоатация от май 2013 г., състои се от две хидрогрупи, базирани на турбини тип „вертикален Каплан“, производство на чешкия лидер в тази област - Мавел. Общата инсталирана мощност на централата е 4 410 KW.